889WIN.TV

Tóm tắt trận đấu Nice 3-1 Paris Saint Germain 02:00 THỨ HAI 1-5-2017 LIGUE 1

Nice 3-1 Paris Saint Germain 02:00 THỨ HAI 1-5-2017 LIGUE 1   Monaco 3 - 1 Toulouse 22:00 THỨ BẢY 29-04-2017 LIGUE 1   Angers SCO 1-2 Lyonnais 01:45 THỨ BẢY 29-04-2017 LIGUE 1   Paris Saint Germain 5-0 Monaco 02:05 THỨ NĂM 27-04-2017 SIÊU CUP PHÁP   PSG 4-0 Guingamp. 02:00. Ngày 10/04/2017. Vòng 32. Ligue 1   Avranches 0-4 Paris Saint Germain 02:05 THỨ NĂM 06-04-2017 SIÊU CÚP PHÁP   Nice 2-1 Bordeaux. 02:00. 03/04/2017. Ligue 1    Stade Rennais FC 1-1 Lyonnais 20:00 CHỦ NHẬT 04-02-2017 LIGUE 1   Paris Saint Germain 2-1 Lyonnais 03:00 THỨ HAI 20-03-2017 LIGUE 1   Caen 0-3 Monaco 21:00 CHỦ NHẬT 19-03-2017 LIGUE 1   Nantes 1 - 1 Nice 23:00 THỨ BẢY 18-03-2017 LIGUE 1   Lille OSC 0-0 Marseille 02:45 THỨ BẢY 18-03-2017 LIGUE 1   Lorient 1 - 2 Paris Saint Germain 03:00 THỨ HAI 13-03-2017 LIGUE 1   Monaco 2-1 Bordeaux 22:45 THỨ BẢY 11-03-2017 LIGUE 1   Nice 2 - 2 Caen. 01:00. 11/03/2017 (Thứ bẩy). VĐQG Pháp   Monaco 4–0 Nantes 03:00 THỨ HAI 06-03-2017 LIGUE 1   Paris Saint Germain 1-0 Nancy 23:00 THỨ BẢY 04-03-2017 LIGUE 1   Marseille 2-2 Monaco 03:05 THỨ NĂM 02-03-2017 CUP PHÁP   Chamois Niortais 0-2 Paris Saint Germain 00:30 THỨ NĂM 02-03-2017 GIẢI PHÁP   Marseille 1- 5 Paris Saint Germain 03:00 THỨ HAI 27-02-2017 LIGUE 1   Lyonnais 5 - 0 Metz 23:00 CHỦ NHẬT 26-02-2017 LIGUE 1   Bastia 1 - 1 Monaco. 02:45. 18/02/2017 (Thứ bẩy). Ligue 1   PSG 2 -1 Lille 03:00 Thứ Tư 08-02-2017 CUP PHÁP    Monaco 3-0 Nice.23:00. Ngày 04/02/2017. Vòng 23 BÓNG ĐÁ PHÁP   Bastia 1-1 Nice. 02:45. 21/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp   Nice 0-0 Metz. 21:00. 15/01/2017 (Chủ nhật). Cup Pháp   Udinese 0-1 AS Roma. 21:00. 15/01/2017 (Chủ nhật). Serie A   Olympique Marseille 1 – 4 Monaco 03:00. 16/01/2017 (Chủ nhật). Cup Pháp   Stade Rennais FC 0-1 Paris Saint Germain. 22:59. 14/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp   Paris Saint Germain 2-0 Metz 03:05 12-01-2017 ( Thứ Năm ) Liên Đoàn Pháp    Paris Saint Germain 7-0 Bastia. 03:00. 08/01/2017 (Chủ nhật). Cúp Pháp   Monaco 2 - 1 Ajaccio. 03:00. 07/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp   Paris Saint Germain 5-0 Lorient.02:50. 22/12/2016 (Thứ năm). Ligue 1   Monaco 1-3 Lyonnais. 02:45. 19/12/2016 (Thứ hai). Ligue 1. Pháp   Nice 2-1 Dijon (Vòng 18 Ligue 1 2016/17). 21:00. 18/12/2016 (Chủ nhật). Ligue 1. Pháp   Bordeaux 3 - 2 Nice. 00:45. 15/12/2016 (Thứ năm). League Cup   Valencia 2 - 2 Málaga . 02:45 Thứ hai 5/12/2016 . TBN   Lyonnais 1-2 Paris Saint Germain. 02:45. 28/11/2016 (Thứ hai). LIGUE 1   Monaco 4-0 Marseille. 23:10. 26/11/2016 (Thứ bẩy). LIGUE 1 - PHÁP   
VIDEO   PHA
>>
>>
889WIN.TV
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nice 3-1 Paris Saint Germain 02:00 THỨ HAI 1-5-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 3 - 1 Toulouse 22:00 THỨ BẢY 29-04-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Angers SCO 1-2 Lyonnais 01:45 THỨ BẢY 29-04-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 5-0 Monaco 02:05 THỨ NĂM 27-04-2017 SIÊU CUP PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận PSG 4-0 Guingamp. 02:00. Ngày 10/04/2017. Vòng 32. Ligue 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Avranches 0-4 Paris Saint Germain 02:05 THỨ NĂM 06-04-2017 SIÊU CÚP PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nice 2-1 Bordeaux. 02:00. 03/04/2017. Ligue 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Stade Rennais FC 1-1 Lyonnais 20:00 CHỦ NHẬT 04-02-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 2-1 Lyonnais 03:00 THỨ HAI 20-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Caen 0-3 Monaco 21:00 CHỦ NHẬT 19-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nantes 1 - 1 Nice 23:00 THỨ BẢY 18-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Lille OSC 0-0 Marseille 02:45 THỨ BẢY 18-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Lorient 1 - 2 Paris Saint Germain 03:00 THỨ HAI 13-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 2-1 Bordeaux 22:45 THỨ BẢY 11-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nice 2 - 2 Caen. 01:00. 11/03/2017 (Thứ bẩy). VĐQG Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 4–0 Nantes 03:00 THỨ HAI 06-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 1-0 Nancy 23:00 THỨ BẢY 04-03-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Marseille 2-2 Monaco 03:05 THỨ NĂM 02-03-2017 CUP PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Chamois Niortais 0-2 Paris Saint Germain 00:30 THỨ NĂM 02-03-2017 GIẢI PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Marseille 1- 5 Paris Saint Germain 03:00 THỨ HAI 27-02-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Lyonnais 5 - 0 Metz 23:00 CHỦ NHẬT 26-02-2017 LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Bastia 1 - 1 Monaco. 02:45. 18/02/2017 (Thứ bẩy). Ligue 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận PSG 2 -1 Lille 03:00 Thứ Tư 08-02-2017 CUP PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 3-0 Nice.23:00. Ngày 04/02/2017. Vòng 23 BÓNG ĐÁ PHÁP
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Bastia 1-1 Nice. 02:45. 21/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nice 0-0 Metz. 21:00. 15/01/2017 (Chủ nhật). Cup Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Udinese 0-1 AS Roma. 21:00. 15/01/2017 (Chủ nhật). Serie A
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Olympique Marseille 1 – 4 Monaco 03:00. 16/01/2017 (Chủ nhật). Cup Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Stade Rennais FC 0-1 Paris Saint Germain. 22:59. 14/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 2-0 Metz 03:05 12-01-2017 ( Thứ Năm ) Liên Đoàn Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 7-0 Bastia. 03:00. 08/01/2017 (Chủ nhật). Cúp Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 2 - 1 Ajaccio. 03:00. 07/01/2017 (Thứ bẩy). Cup Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Paris Saint Germain 5-0 Lorient.02:50. 22/12/2016 (Thứ năm). Ligue 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 1-3 Lyonnais. 02:45. 19/12/2016 (Thứ hai). Ligue 1. Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Nice 2-1 Dijon (Vòng 18 Ligue 1 2016/17). 21:00. 18/12/2016 (Chủ nhật). Ligue 1. Pháp
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Bordeaux 3 - 2 Nice. 00:45. 15/12/2016 (Thứ năm). League Cup
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Valencia 2 - 2 Málaga . 02:45 Thứ hai 5/12/2016 . TBN
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Lyonnais 1-2 Paris Saint Germain. 02:45. 28/11/2016 (Thứ hai). LIGUE 1
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Monaco 4-0 Marseille. 23:10. 26/11/2016 (Thứ bẩy). LIGUE 1 - PHÁP
Lịch phát trong tháng
889WIN.TV