889WIN.TV

Trực tiếp Manchester City - Newcastle United Anh. Giải Ngoại Hạng Anh 00:30

889 Sport Tivi sẽ tường thuật trận đấu này, mời các bạn đón xem
Manchester City - Newcastle United Anh. Giải Ngoại Hạng Anh 00:30   Burnley 0-1 Manchester United Ngoại hạng Anh 22:00 20/01/2018   Manchester United 3-0 Stoke City. 03:00.16/01/2018. Premier League    Leicester City 1 - 1 West Bromwich Albion. 02:00. 17/10/2017. Premier League   Newcastle 1 - 1 Liverpool 22:30 CHỦ NHẬT 01/10/2017 NGOẠI HẠNG ANH   Manchester United 4-0 Crystal Palace. 21:00.30/09/2017. Premier League   Chelsea 0 - 1 Manchester City. 23:30.30/09/2017. Premier League   AFC Bournemouth 0-0 Leicester City. 21:00.30/09/2017. Premier League   Huddersfield 0-4 Tottenham 18:30 30/09/2017 Premier League   Arsenal 2 - 0 West Bromwich 02:00 26/09/2017 Premier League   Brighton 1-0 Newcastle 22:00 24/09/2017 Premier League    Leicester City 2-3 Liverpool 23:30 ngày 23/09/2017 Premier League   Manchester City 5-0 Crystal Palace 21:00 ngày 03/09/2017 Premier League    Southampton 0-1 MU 21:00 ngày 23/09/2017 Permier League   Stoke City 0-4 Chelsea 21:00 ngày 03/09/2017 Premier League   Everton 2-1 AFC Bournemouth 21:00 ngày 23/09/2017 Premier League    West Ham 2-3 Tottenham 18:30 ngày 23/09/2017 Premier League   Manchester United 4-1 Burton Albion.02:00. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh    West Bromwich 1-2 Manchester City. 02:00.21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh    Chelsea 5-1 Nottingham Forest. 01:45. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh   Arsenal 1- 0 Doncaster Rovers.01:45. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh    Leicester City 2-0 Liverpool 01:45 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh    Tottenham Hotspur 1-0 Barnsley 02:00 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh    Reading 0 - 2 Swansea City 02:00 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh    Chelsea 0-0 Arsenal. 19:30.17/09/2017. Premier League   Tottenham 0-0 Swansea City 23:30 16/09/2017 Premier League   Watford 0-6 Manchester City. 21:00.16/09/2017. Premier League    Liverpool 1-1 Burnley. 21:00.16/09/2017. Premier League   Huddersfield 1-1 Leicester City 21:00 ngày 16/09/2017 Premier League   West Ham 2-0 Huddersfield Town. 02:00. 12/09/2017. Premier League   Burnley 1-0 Crystal Palace 19:30 10/09/2017 Premier League   Stoke City 2 - 2 Manchester United. 23:30. . 09/09/2017. Premier League    Everton 0 - 3 Tottenham Hotspur. 21:00.09/09/2017. Premier League   Leicester City 1 - 2 Chelsea. 21:00. 09/09/2017. Premier League   Manchester City 5 - 0 Liverpool.18:30. . 09/09/2017. Premier League   Liverpool 4-0 Arsenal 22:00 27/08/2017 Premier League    Chelsea 2-0 Everton 19:30 27/08/2017 Premier League    Tottenham 1-1 Burnley 22:00 27/08/2017 ENG Premier League    Manchester Uni 2-0 Leicester City 23:30 ngày 26/08/2017 Premier League    AFC Bournemouth 1-2 Manchester City 18:30 ngày 26/08/2017 Premier League    Newcastle 3-0 West Ham 21:00 ngày 26/08/2017 Premier League    Sheffield United 1 - 4 Leicester City 01:45 23/08/2017 Cup Liên Đoàn Anh    Manchester City 1-1 Everton 02:00 Premier League    Tottenham 1-2 Chelsea 22:00 20/08/2017 Premier League    Arsenal 4-1 Crystal Palace Ngoại hạng Anh 22:00 20/01/2018   
VIDEO   ENG
>>
>>
889WIN.TV
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester City - Newcastle United Anh. Giải Ngoại Hạng Anh 00:30
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Burnley 0-1 Manchester United Ngoại hạng Anh 22:00 20/01/2018
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester United 3-0 Stoke City. 03:00.16/01/2018. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Leicester City 1 - 1 West Bromwich Albion. 02:00. 17/10/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Newcastle 1 - 1 Liverpool 22:30 CHỦ NHẬT 01/10/2017 NGOẠI HẠNG ANH
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester United 4-0 Crystal Palace. 21:00.30/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Chelsea 0 - 1 Manchester City. 23:30.30/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận AFC Bournemouth 0-0 Leicester City. 21:00.30/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Huddersfield 0-4 Tottenham 18:30 30/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Arsenal 2 - 0 West Bromwich 02:00 26/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Brighton 1-0 Newcastle 22:00 24/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Leicester City 2-3 Liverpool 23:30 ngày 23/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester City 5-0 Crystal Palace 21:00 ngày 03/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Southampton 0-1 MU 21:00 ngày 23/09/2017 Permier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Stoke City 0-4 Chelsea 21:00 ngày 03/09/2017 Premier League
}||||{ par Ball-Control
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Everton 2-1 AFC Bournemouth 21:00 ngày 23/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận West Ham 2-3 Tottenham 18:30 ngày 23/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester United 4-1 Burton Albion.02:00. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận West Bromwich 1-2 Manchester City. 02:00.21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Chelsea 5-1 Nottingham Forest. 01:45. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Arsenal 1- 0 Doncaster Rovers.01:45. 21/09/2017. Cúp Liên đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Leicester City 2-0 Liverpool 01:45 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Tottenham Hotspur 1-0 Barnsley 02:00 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Reading 0 - 2 Swansea City 02:00 20/09/2017 Cup Liên Đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Chelsea 0-0 Arsenal. 19:30.17/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Tottenham 0-0 Swansea City 23:30 16/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Watford 0-6 Manchester City. 21:00.16/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Liverpool 1-1 Burnley. 21:00.16/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Huddersfield 1-1 Leicester City 21:00 ngày 16/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận West Ham 2-0 Huddersfield Town. 02:00. 12/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Burnley 1-0 Crystal Palace 19:30 10/09/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Stoke City 2 - 2 Manchester United. 23:30. . 09/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Everton 0 - 3 Tottenham Hotspur. 21:00.09/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Leicester City 1 - 2 Chelsea. 21:00. 09/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester City 5 - 0 Liverpool.18:30. . 09/09/2017. Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Liverpool 4-0 Arsenal 22:00 27/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Chelsea 2-0 Everton 19:30 27/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Tottenham 1-1 Burnley 22:00 27/08/2017 ENG Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester Uni 2-0 Leicester City 23:30 ngày 26/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận AFC Bournemouth 1-2 Manchester City 18:30 ngày 26/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Newcastle 3-0 West Ham 21:00 ngày 26/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Sheffield United 1 - 4 Leicester City 01:45 23/08/2017 Cup Liên Đoàn Anh
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Manchester City 1-1 Everton 02:00 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Tottenham 1-2 Chelsea 22:00 20/08/2017 Premier League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Arsenal 4-1 Crystal Palace Ngoại hạng Anh 22:00 20/01/2018
Lịch phát trong tháng
889WIN.TV