889WIN.TV

Trực tiếp Valencia 0 - 0 Atlético Madrid.21:15. 09/09/2017. Primera División

889 Sport Tivi sẽ tường thuật trận đấu này, mời các bạn đón xem
Villarreal - Levante UD Tây Ban Nha. Giải bóng đá vô địch quốc gia 00:30   Villarreal 0 - 2 Barcelona 02:45 THỨ HAI 11/12/2017 LA LIGA   Real Betis 0 - 1 Atletico de Madrid 22:15 CHỦ NHẬT 10/12/2017 LA LIGA   Real Sociedad 0-2 Malaga 18:00 CHỦ NHẬT 10/12/2017 LA LIGA   Las Palmas 2 - 5 Celta Vigo 02:00 ngày 17/10/2017 Laliga   Real Madrid 2 - 0 Espanyol 01:45 THỨ HAI 02/10/2017 LA LIGA   Barcelona 3 - 0 Las Palmas 21:15 CHỦ NHẬT 01/10/2017 LA LIGA   Sevilla 2-0 Malaga 21:15 30/09/2017 La liga   Leganes 0-0 Atletico de Madrid 01:45 CHỦ NHẬT 01/10/2017 LA LIGA   Levante 0-2 Alaves 23:30 THỨ BẢY 30/09/2017 LA LIGA   Real Betis 4 - 0 Levante 02:00 26/09/2017 La liga    Real Sociedad 2-3 Valencia 01:45 THỨ HAI 25/09/2017 LA LIGA   Getafe 4-0 Villarreal 21:15 24/09/2017 La liga    Espanyol 4-1 Deportivo La Coruna 17:00 CHỦ NHẬT NGÀY 24/09/2017 LA LIGA   Girona 0-3 Barcelona 01:45 ngày 24/09/2017 La liga    Alaves 1-2 Real Madrid 21:15 ngày 23/09/2017 La liga    Malaga 3-3 Athletic Bilbao 23:30 23/09/2017 LA LIGA   Atletico Madrid 2 - 0 Sevilla 18:00 ngày 23/09/2017 La liga    Levante 3-0 Real Sociedad 03:00 22/09/2017 La liga   Celta de Vigo 1-1 Getafe 02:00 22/09/2017 La liga   Real Madrid 0-1 Real Betis 03:00 21/09/2017 La liga    Athletic Club 1 - 2 Atlético Madrid. 01:00.21/09/2017. Primera División    Barcelona 6-1 Eibar.03:00. 20/09/2017. Primera División    Real Sociedad 1-3 Real Madrid. 01:45.18/09/2017. Primera División   Atletico Madrid 1-0 Malaga 01:45 17/09/2017 LA liga   Getafe 1-2 Barcelona. 21:15. 16/09/2017. Primera División   Barcelona 5 - 0 Espanyol. 01:45. 10/09/2017. Primera División   Real Madrid 1 - 1 Levante.18:00. 09/09/2017. Primera División    Real Madrid 2-2 Valencia. 03:15. 27/08/2017 (Chủ nhật). Laliga   Getafe 0-1 Sevilla 01:15 28/08/20047 Laliga    Alaves 0-2 Barcelona 23:15 ngày 26/08/02017    AS Roma 1- 3 Inter Milan 01:45 ngày 26/08/2017 Serie A    Las Palmas 1-5 Atletico Madrid 03:15 ngày 26/08/2017 Laliga   Real Sociedad 3-0 Villarreal 01:15 ngày 26/08/2017 La liga   Athletic Bilbao 1-0 Panathinaikos 01:45 25/08/2017 Europa League    Real Madrid 2-1 Fiorentina 03:45 ngày 24/08/2017 Giao Hữu CLB Quốc Tế    Barcelona 2-0 Real Betis 01:15 THỨ HAI 21/08/2017 LA LIGA   Deportivo La Coruna 0-3 Real Madrid 03:15 THỨ HAI 21/08/2017 LA LIGA   Girona 2 - 2 Atletico de Madrid 01:15 CHỦ NHẬT 20/08/2017 LA LIGA   Celta Vigo 2 -3 Real Sociedad 23:15 THỨ BẢY 19/08/2017 LA LIGA   
VIDEO   TBN
>>
>>
889WIN.TV
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Villarreal - Levante UD Tây Ban Nha. Giải bóng đá vô địch quốc gia 00:30
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Villarreal 0 - 2 Barcelona 02:45 THỨ HAI 11/12/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Betis 0 - 1 Atletico de Madrid 22:15 CHỦ NHẬT 10/12/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Sociedad 0-2 Malaga 18:00 CHỦ NHẬT 10/12/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Las Palmas 2 - 5 Celta Vigo 02:00 ngày 17/10/2017 Laliga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Madrid 2 - 0 Espanyol 01:45 THỨ HAI 02/10/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Barcelona 3 - 0 Las Palmas 21:15 CHỦ NHẬT 01/10/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Sevilla 2-0 Malaga 21:15 30/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Leganes 0-0 Atletico de Madrid 01:45 CHỦ NHẬT 01/10/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Levante 0-2 Alaves 23:30 THỨ BẢY 30/09/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Betis 4 - 0 Levante 02:00 26/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Sociedad 2-3 Valencia 01:45 THỨ HAI 25/09/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Getafe 4-0 Villarreal 21:15 24/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Espanyol 4-1 Deportivo La Coruna 17:00 CHỦ NHẬT NGÀY 24/09/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Girona 0-3 Barcelona 01:45 ngày 24/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Alaves 1-2 Real Madrid 21:15 ngày 23/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Malaga 3-3 Athletic Bilbao 23:30 23/09/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Atletico Madrid 2 - 0 Sevilla 18:00 ngày 23/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Levante 3-0 Real Sociedad 03:00 22/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Celta de Vigo 1-1 Getafe 02:00 22/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Madrid 0-1 Real Betis 03:00 21/09/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Athletic Club 1 - 2 Atlético Madrid. 01:00.21/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Barcelona 6-1 Eibar.03:00. 20/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Sociedad 1-3 Real Madrid. 01:45.18/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Atletico Madrid 1-0 Malaga 01:45 17/09/2017 LA liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Getafe 1-2 Barcelona. 21:15. 16/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Barcelona 5 - 0 Espanyol. 01:45. 10/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Madrid 1 - 1 Levante.18:00. 09/09/2017. Primera División
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Madrid 2-2 Valencia. 03:15. 27/08/2017 (Chủ nhật). Laliga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Getafe 0-1 Sevilla 01:15 28/08/20047 Laliga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Alaves 0-2 Barcelona 23:15 ngày 26/08/02017
tường thuật trực tiếp bóng đá trận AS Roma 1- 3 Inter Milan 01:45 ngày 26/08/2017 Serie A
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Las Palmas 1-5 Atletico Madrid 03:15 ngày 26/08/2017 Laliga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Sociedad 3-0 Villarreal 01:15 ngày 26/08/2017 La liga
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Athletic Bilbao 1-0 Panathinaikos 01:45 25/08/2017 Europa League
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Real Madrid 2-1 Fiorentina 03:45 ngày 24/08/2017 Giao Hữu CLB Quốc Tế
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Barcelona 2-0 Real Betis 01:15 THỨ HAI 21/08/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Deportivo La Coruna 0-3 Real Madrid 03:15 THỨ HAI 21/08/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Girona 2 - 2 Atletico de Madrid 01:15 CHỦ NHẬT 20/08/2017 LA LIGA
tường thuật trực tiếp bóng đá trận Celta Vigo 2 -3 Real Sociedad 23:15 THỨ BẢY 19/08/2017 LA LIGA
Lịch phát trong tháng
889WIN.TV